Terms of use and privacy

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Troost Accountantskantoor v.o.f. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

In Nederland wordt de praktijk uitgeoefend door Troost Accountantskantoor v.o.f. te Oud Beijerland, ingeschreven bij de KvK te Dordrecht onder nummer 24301517. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Troost Accountantskantoor v.o.f.

Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Troost Accountantskantoor v.o.f. van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

Meer weten?

R. (Ronald) Troost AA

Accountant, vennoot

RonaldTroost