Partners

NBA

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), voorheen NoVAA, is sinds 1974 dé organisatie van Nederlandse accountants. Deze organisatie waarborgt dat de titel van accountant is beschermd. Dit geeft de verzekering dat accountants een adequate opleiding en kennisniveau hebben. Dit is noodzakelijk om het mkb-breed te kunnen adviseren. Het kennisniveau is actueel door de verplichting voor elke accountant zich ieder jaar te laten bijscholen door middel van het volgen van cursussen Permanente Educatie. Ieder jaar stelt de NBA een aantal onderwerpen verplicht.

Klik hier om naar de officiële website van de NBA te gaan.

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) is het resultaat van de krachtenbundeling tussen het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verenigingen gefuseerd en als RB verder gegaan. Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening. Het RB waarborgt dat de opleiding van de aangesloten belastingadviseur garant staat voor een ruim voldoende kennisniveau. Dit is noodzakelijk om het mkb op fiscaal terrein te kunnen adviseren. Het kennisniveau is actueel door de verplichting voor elke belastingadviseur zich ieder jaar te laten bijscholen door middel van het volgen van cursussen Permanente Educatie.

Klik hier om naar de officiële website van het RB te gaan.

Meer weten?

R. (Ronald) Troost AA

Accountant, vennoot

RonaldTroost