Subsidies

Landelijke, Europese en lokale subsidies

Subsidies brengen veel eigen regels met zich mee. Vanwege onze jarenlange ervaring op dit vlak hebben wij expertise over veel specifieke regelingen. We hebben zowel kennis van landelijke en Europese subsidies als van lokale subsidies, vooral van subsidies in de regio’s Rotterdam en Den Haag. We begeleiden je gedurende het gehele traject van subsidieaanvraag tot het inrichten van de interne organisatie en de verantwoording van specifieke subsidievoorwaarden.

Subsidie aanvragen

We beschikken over een portaal waarmee we kunnen onderzoeken voor welke subsidies je organisatie mogelijk in aanmerking komt. Het aanvragen van subsidies doen we vervolgens samen met een bureau dat hierin is gespecialiseerd. Met dit bureau werken wij al een lange tijd samen. Uiteraard begeleiden wij je hierbij. Hieraan voorafgaand brengen we in kaart wat de kosten zijn van het voldoen aan de voorwaarden van een subsidieregeling. Je moet namelijk de interne organisatie en administratieve organisatie hierop inrichten. En dat brengt mogelijk hoge kosten met zich mee. Als deze kosten hoger zijn dan de hoogte van de subsidie heeft het natuurlijk weinig zin de subsidie aan te vragen.

Inrichten interne organisatie

Het inrichten van de interne organisatie en aansluitende daarop de administratieve organisatie is nodig om te voldoen aan de voorwaarden die een bepaalde subsidieregeling stelt. Want uiteindelijk moet je de rechtmatigheid van de ontvangen subsidie kunnen verantwoorden aan de subsidieverlener. Doe je dit niet op een goede manier, dan bestaat de kans dat je het ontvangen subsidiebedrag moet teruggeven. We behoeden je voor misstappen zodat de continuïteit van je organisatie niet in gevaar komt.

Verantwoording van de subsidie

Het ontvangen van een subsidie heeft tot gevolg dat je de subsidieverlener moet kunnen verantwoorden dat de subsidie op de juiste manier is aangewend. Met andere woorden: is er voldaan aan de subsidievoorwaarden die de subsidieregeling stelt? Voor deze verantwoording moet je een verslag uitbrengen. Uiteraard adviseren en begeleiden wij je daarbij.

Bekijk ook eens

Cultuur

Audit

Audit

Vereniging en stichtingen

belastingadvies

Belastingadvies

Meer weten?

R. (Ronald) Troost AA

Accountant, vennoot

RonaldTroost