Laat uw business floreren

Oprichting onderneming

Keuze rechtsvorm

Bij de oprichting van een onderneming is een van de eerste vragen: wat is de rechtsvorm van de op te richten onderneming? Een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof)? De eerste voor als je alleen een onderneming opricht. De tweede als je dit samen met anderen doet. Of is een besloten vennootschap (BV) een betere rechtsvorm voor de activiteiten die je wilt ontplooien?  Of je nu alleen bent of dit samen met anderen wilt doen.

Oprichting eenmanszaak of vof

Uit fiscaal oogpunt is de keuze voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma in de meeste gevallen het gunstigste. Je maakt dan gebruik van de zelfstandigenaftrek. En in de eerste drie jaren van de onderneming tevens van de startersaftrek.  Dit levert je een substantieel fiscaal voordeel op. Het nadeel van deze twee rechtsvormen is dat privé en zakelijk niet zijn gescheiden. Dit betekent dat je persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de activiteiten die je als ondernemer verricht.

Een BV oprichten

In een BV zijn privé en zakelijk zuiver gescheiden. De keuze voor een BV heeft dan ook meer te maken met de mate van aansprakelijkheid dan met fiscale voordelen. Als voorbeeld: iemand die reparaties uitvoert aan tankopslaginstallaties in de Rotterdamse haven kan wellicht zijn activiteiten beter onderbrengen in een BV. Terwijl dit voor iemand met een weinig risicovol beroep, bijvoorbeeld een tekstschrijver, niet echt nodig is. Het blijft maatwerk, zodat pas op basis van inzicht in de bedrijfsvoering een goed overwogen beslissing genomen kan worden.

Rechtsvorm veranderen

Een heroverweging van de rechtsvorm van je onderneming komt aan de orde als je activiteiten wijzigen. Bijvoorbeeld als je een risicovolle activiteit opstart. Of als je een onderneming met riskantere activiteiten overneemt en tegelijkertijd  een pand aankoopt. Dan is het wellicht verstandiger een holding-BV, een werk-BV en een onroerend goed-BV op te richten . Hoe dit uiteindelijk vorm te geven is een afweging tussen de mate van aansprakelijkheid en het creëren van  een optimale belastingdruk. Wij geven je advies over wat voor jou de beste vorm is.

Bekijk ook eens

Waardebepaling

belastingadvies

Belastingadvies

Estate planning

Herstructurering

Meer weten?

M.R. (Maurice) Ruivenkamp AA

Accountant, vennoot

MauriceRuivenkamp