Eerste hulp verlenen

Faillissement

Een persoonlijk faillissement of het faillissement van een BV is natuurlijk heel vervelend. Het is dan zaak de schade zoveel mogelijk te beperken. Bij een BV is het van belang heel kritisch te kijken of aan alle formele aspecten is voldaan. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: heb je op tijd de jaarcijfers gereed en gepubliceerd? Zijn de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in orde? Heeft de BV geen vorderingen meer op jou, de directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dit laatste is weer belangrijk omdat als de BV wel vorderingen heeft de curator vermoedelijk de schuld verhaalt op jouw privévermogen. Het is dus zaak dat je kunt bewijzen dat jij als ondernemer er alles aan hebt gedaan de nadelige gevolgen van het faillissement zo beperkt mogelijk te houden. Over al deze zaken kunnen wij jou goed adviseren. Op voorwaarde dat je voorafgaand aan het faillissement aantoonbaar te goeder trouw bent geweest.

Schuldsanering

Voorafgaand aan een faillissement gaan de zaken helaas niet goed. Om welke reden dan ook. Of de zaken gaan op zich redelijk goed, maar je krijgt bepaalde schulden niet weggewerkt. Wij zien dat natuurlijk onder meer aan de cijfers van je onderneming. Nemen wij dit waar, dan nodigen wij je uit voor een gesprek. Het uitspreken dat de zaken niet vlotten is meestal al een hele opluchting. Dan gaan we aan de slag. We denken met je mee over kansen om een ommekeer mogelijk te maken. Vervolgens stellen we samen met jou een plan van aanpak op. Onderdeel van dit plan is bijvoorbeeld te komen tot een akkoord met je crediteuren om je tijdelijk wat meer ruimte te geven. We proberen je kortom zo veel mogelijk te helpen om je onderneming weer gezond te maken. Met als uiteindelijke doel een faillissement te voorkomen en aan alle onzekerheid een einde te maken.

Bekijk ook eens

Waardebepaling

MKB advies

Herstructurering

belastingadvies

Belastingadvies

Meer weten?

J. (John) van Zetten RB

Accountant, vennoot

JohnVanZetten