Scherp inzicht

Als ondernemer wil je ondernemen. En goed ook. Je vindt het belangrijk een scherp inzicht te hebben hoe het met je onderneming gaat. Hoe eventueel de omzet is te verhogen. Waar kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn. Want je weet dat het gaat over wat er onderaan de streep overblijft. Je wilt weten of het nu het juiste moment is om te investeren. En of je mogelijk in aanmerking komt voor subsidies. Wat de gevolgen zijn van nieuwe of veranderende wet- en regelgeving. En hoe je daar het beste mee omgaat. Of een auto van de zaak nu wel of niet handig is. Welke fiscale regelingen voor jou van toepassing zijn.

Kansen signaleren

Over al deze facetten van het ondernemerschap denken wij graag met je mee. Wij hebben veel kennis over uiteenlopende branches. Van industrie tot transport en logistiek. Van dienstverlening tot horeca en retail. Het spiegelen van jouw onderneming aan vergelijkbare ondernemingen geeft inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. We signaleren kansen en bedreigingen en brengen je in contact met andere mensen en ondernemingen als we het idee hebben dat dit voor beide partijen goed uitpakt. Dit doen we omdat we willen dat het goed gaat met onze ondernemers.

Subsidieregelingen

Kansen signaleren we in ons netwerk maar ook daarbuiten. Zo maken wij gebruik van een portaal waarmee we onderzoeken voor welke subsidies je onderneming mogelijk in aanmerking komt. Vanuit onze jarenlange ervaring met het aanvragen en uitvoeren van subsidieregelingen geven we je richting over hoe te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde regelingen. Let wel, dit heeft mogelijk gevolgen voor de inrichting van je bedrijfsvoering en het brengt administratieve lasten met zich mee. Wij geven je inzicht en raad over hoe hier het beste mee om te gaan, nadat we samen een goede afweging hebben gemaakt tussen de voor- en nadelen van een subsidieregeling.

Up-to-date informatie

Wekelijks brengen we een digitale nieuwsbrief uit met informatie over actualiteiten zoals aanpassingen van regelgeving. Deze up-to-date informatie is op maat. Je ontvangt dus alleen berichten die relevant zijn voor jouw onderneming, of die voor jou persoonlijk als ondernemer waardevol zijn. In november brengen we elk jaar een speciale papieren editie uit van deze nieuwsbrief. We gaan dan uitgebreid in op regelingen waarvan je in het betreffende jaar nog gebruik kunt maken. Ook werpen we daarin een blik vooruit naar het komende jaar. Zodat je tijdig kunt anticiperen op nieuwe en veranderende wet- en regelgeving.

Delen