audit

Verantwoording

Wij voeren audits uit voor ondernemingen en organisaties die zich willen of, op basis van wet- en regelgeving, moeten verantwoorden aan een opdrachtgever, subsidieverlener(s) of aan het maatschappelijke verkeer. Onze audits zijn zowel van financiële aard als van niet-financiële aard.

Non-profit

In de non-profitsector voeren we audits uit op jaarverantwoordingen van stichtingen en verenigingen, landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties, arbeidsmarktfondsen alsook organisaties die zijn ontstaan vanuit overheidsinitiatieven. Wij hebben uitgebreide ervaring met audits van Nederlandse en Europese subsidieverantwoordingen in diverse (overheids)sectoren, waaronder defensie, onderwijs en zorg. Tevens hebben we veel ervaring in het verantwoorden van subsidies in de culturele sector. Dit doen wij onder meer voor verschillende poppodia en grote landelijke of gemeentelijke culturele evenementen.

"Veel kennis over subsidieregelingen en alles wat daarbij komt kijken"

O. (Oscar) van der Pluijm,
directeur WMDC/GROUNDS

Bekijk ook eens

Waardebepaling

Audit

Accountancy

Subsidies

administratie

Administratie

Meer weten?

M.R. (Maurice) Ruivenkamp AA

Accountant, vennoot

MauriceRuivenkamp